במרוצת השנים, הפכו לימודי החינוך וההוראה לאחד התחומים המבוקשים ביותר. הדבר הגדיל בשיעור ניכר את מספר המוסדות המציעים תוכניות לימודים שונות בתחום החינוך, אך גם הביא לשינוי משמעותי בתנאי הקבלה. המאמר הנוכחי מתייחס למוסדות המרכזיים בישראל בהם ניתן להירשם לתואר בחינוך ולתנאי הקבלה המאפיינים את התחום.

אז איפה ניתן ללמוד חינוך בישראל?

כצעד ראשון, יש להדגיש כי מספר לא מבוטל של מוסדות בישראל מציעים לימודי חינוך. החלוקה המרכזית היא בין אוניברסיטאות לבין מכללות בין האוניברסיטאות, ניתן להצביע על אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ועוד.

יחד עם זאת, שיעור משמעותי עוד יותר של מוסדות לימוד נמצא בקטגוריה השנייה, זו של המכללות. בין השמות המוכרים בשדה המשחק האמור ניתן להצביע על מכללת אורנים, מכללת סמינר הקיבוצים, מכללת לוינסקי לחינוך, מכללת גורדון, המכללה האקדמית בית ברל, המכללה האקדמית תל חי, המכללה האקדמית אחווה, המרכז ללימודים אקדמיים ועוד.

נקודה מרכזית היא שתואר כללי בחינוך לא מקנה תעודת הוראה, כך שגם סיום לימודי תואר כללי בתחום לא מאפשרים לשמש מורים מן המניין בישראל: לצורך זה נדרשת הכשרה מקיפה יותר. ועדיין, תואר ראשון בחינוך הוא נקודת ההתחלה הבסיסית, שרק לאחריה ניתן לחשוב על השלבים הבאים בהליך ההכשרה כמורים או כמחנכים מן המניין בישראל.

תנאי הקבלה לתואר בחינוך

לא ניתן לדבר על תנאי קבלה ללימודים בתחום החינוך כמקשה אחת, שעה שברור שכל מוסד עשוי להציב דרישות שונות בתכלית. זאת ועוד, התנאים הספציפיים הנדרשים בהחלט עשויים להשתנות משנה לשנה, בין השאר על פי הדרישות בקרב נרשמים לתואר הרלוונטי. ברמה הכללית אפשר לטעון כי האוניברסיטאות מציבות תנאים נוקשים יותר לקבלה ללימודי חינוך מאשר המכללות, גם אם בכל המקרים הקבלה ממש לא בשמיים.

בצד של האוניברסיטאות, הדגש המרכזי הוא על עמידה בחתך הקבלה, כלומר, ציון משוקלל מינימאלי של ממוצע הבגרויות וציון הבחינה הפסיכומטרית שעבר המועמד. בהמשך לכך, ייתכן בהחלט צורך לממוצע בגרויות או ציון פסיכומטרי ספציפי. חלק מהאוניברסיטאות עורכות ראיון קבלה עם המועמדים.

במכללות תנאי הקבלה נוטים להיות שונים, גם אם יש הבדל משמעותי בין המוסדות השונים. בחלק מהן הדרישה היא גם כן לציון מינימאלי משוקלל של תעודת הבגרות והבחינה הפסיכומטרית (לעיתים, ניתן להחליף את ציוני הבגרות בתעודת סיום ממכינה קדם אקדמית). לצד אלה, עשויים המוסדות להעמיד תנאים דוגמת מעבר של ועדת קבלה, ראיון אישי או גיל מינימאלי (20, לרוב).

חשוב לשים לב שישנם מוסדות אשר מקשים את תנאי הקבלה עבור מועמדים מגיל מסוים: למשל, מכללת גורדון דורשת ממועמדים שגילם גבוה מ-30 לעבור מכינה ייעודית. דגש משמעותי אחר הוא שאת התחום ניתן ללמוד גם ללא תנאי קבלה כלל, כמו במקרה של מוסדות המציעים תואר בחסותה של האוניברסיטה הפתוחה: מכללת רמת גן היא הדוגמא הבולטת לכך.